Israr etme, kendin değilsin

Ne kadar da güçlü söylenen kelimeler bunlar! “Kendim!” “Ben karar verdim!” “Benim fikrim!” Zannedersin ki, tüm durumlarda kendi yönünü sen belirliyorsun. Eğer, metrik ölçeklerin ve canını yakmasına rağmen taviz vermediğin genel kabul görmüş “kriterler”e uyma çabası içerisinde değilsen, senin kararlılık ve ısrarların “zan”lardan ibaret. Kotler…